Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
-William Shakespeare
Reposted fromlugola lugola viaiblameyou iblameyou
Idźmy za dom, na ławkę, do kina, do lasu, na ognisko, nad rzekę, za rękę, pod rękę, na rękach, wróćmy jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok,
— nigdy..!
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viacytaty cytaty
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
5477 0e25 420
Reposted fromchcetylkokima chcetylkokima viaiblameyou iblameyou
7081 eab1 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
3807 5e96 420
Ukryj mnie przed światem.
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
3353 4058 420
Reposted fromburdel burdel viaiblameyou iblameyou
-Co robisz w sobotę wieczorem? -Popełniam samobójstwo! -Hmm...w takim razie co powiesz na piątek wieczorem.
— Woody Allen
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viacytaty cytaty
0693 2342 420
8894 17f5 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
Są osoby, ktore się pamięta, i są osoby, o których się śni.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
8923 13f7 420
Reposted frommariola mariola viaiblameyou iblameyou
Jestem gotów by popełnić społeczne samobójstwo.
Reposted byEmmarettalifelessshitsuriazazelpastelinatrudnoinaczejfckitcitiesofnightBucketHeadasdpurplecarbonate
Chodzę tu, chodzę tam
Z tłumem ludzi zawsze sam
— Edward Stachura
Reposted fromsomersby somersby viaiblameyou iblameyou
nadinterpretacja.
— moja specjalność.
Aprensja - nieokreślona obawa przed czymś, co ma się zdarzyć, podejrzenie, smutek.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...